Agrounia program

Zarówno z oficjalnej strony tojestkonkret.pl, jak również facebooka – facebook.com/projektAGROunia ciężko jest aktualnie znaleźć propozycję programu AgroUnii. Program AgroUnia został za to przedstawiony na konwencji partii przez Jana Zygmuntowskiego. Nagranie z prezentacją programu jest dostępnę tutaj –youtube.com. Wynika z niego że program partii na wybory 2023 można zapisać w punktach poniżej.

Bezpieczna żywność i uczciwy handel według pogramu Agrounii

Pod tym hasłem, ugrupowanie wymienia stworzenie systemu monitorowania żywności, zbudowanie w Polsce największego portu zbożowego wraz z koleją cargo. Następnie, partia podkreśla istotę oznaczania żywności flagą pochodzenia oraz zapewnieniem 50% żywności w sklepach pochodzenia polskiego. Program również zawiera punkty ochrony prawnej i finansowej przed monopolizowaniem rynku rolnego. Poza tym reprezentant zaznacza potrzebę utworzenia miejscowych planów zagospodarowania w każdej gminie.

Państwo dobrobytu dla naszych rodzin

Pod tym hasłem, w programie Agrounia chce zbudować jak najwięcej mieszkań na wynajem oraz na własność. Zapewnić żłobki i przedszkola w każdej gminie. Kolejnym punktem w Agrounia program, jest służba zdrowia. Partia stawia na większą dostępność lekarzy oraz wyższy priorytet dostępu do psychoterapeutów. Ostatnim, punktem programu w tej dziedzinie jest rozbudowa transportu masowego.

Demokracja ekonomiczna gwarantem wolności

Ten punkt programu Agrounii dotyczy głównie spraw społeczno- ekonomicznych. Politycy tej partii chcieliby zacząć od zmiany sposobu wyboru rad nadzorczych państwowych spółek. Ich celem jest wyeliminowanie obstawiania najważniejszych stanowisk tylko przez partyjnych kolegów, jak ma to miejsce aktualnie. Następnie, prezentacja odnosi się do kredytów, miałby one być tańsze oraz bardziej dostępne.

Odporność w czasach kryzysów w programie Agrounii

Pod tym punktem programu, kryje się ograniczenie eksploatacji lasów, wód oraz oraz obywatelska sieć reagowania kryzysowego. Polityk wypomniał obecnej władzy, rekordowy eksport surowego drewna (o czym również alarmują polscy producenci) oraz brak kontroli nad ostatnimi zanieczyszczeniami rzek.

Suwerenność technologiczna

W kontekście technologii, Agrounia program stawia na jawność wykorzystywanych algorytmów w korporacjach, własny rozwój sztucznej inteligencji przez państwo polskie oraz ochronę danych polaków. Obywatele mieliby mieć lepszy dostęp do internetu oraz łatwiejszą  możliwość naprawy elektroniki (zerowy VAT na części serwisowe i usługi).

Dobrobyt budowany na pracy według programu Agrounii

Program w tym punkcie miałby być odwrotnością Polskiego Ładu. Autorzy programu chcą maksymalnie uprościć system podatkowy, bez rozbijania go na ZUS, PIT itd. oraz różne formy opodatkowania. Wiek emerytalny zaś miałby być równy dla kobiet i mężczyzn oraz dawać możliwość wcześniejszej emerytury np. pracownikom fizycznym. Pracownicy publiczni jak nauczyciele mieliby również mieć podwoje płace.

Polska dobrym sąsiadem

Tutaj program AgroUnii zakłada pełną współpracę z Unia Europejską oraz odnosi się do transformacji OZE. Autorzy zwracają uwagę że transformacja to musi odbyć się poprzez wsparcie obywateli.

Zobacz porównanie programów wyborczych partii 2023

Jeśli chcesz porównać program Agrouni Michała Kołodziejczaka z innymi partiami, to zapraszamy do naszego poradnika, gdzie porównujemy skrócone wersje programów partyjnych – Na kogo głosować 2023